contact us  

 

Beijing address:


C-1-801 Long-Range world, 18 Suzhou St.100080 Beijing,China

Tel:+86.10.51662266

Fax:+86.10.51662255


E_mail:sales@xiongyue.com
Shanghai office address :

Room 101, YuanZhong Science Research Building, No.1905 Hongmei Roda,Shanghai,China 200233


Tel:+86.21.51097557

Fax:+86.21.51096776


E_mail:sales@xiongyue.com

 

Copyright @2013 |BEIJING  XIONGYUE  TECHNOLOGY  CO.,LTD
Telephone :+86.10.51662266|Fax :+86.10.51662255|Zip code :100080